Róża cmentarz z I wojny

Róża – cmentarz wojenny nr 241 – Kriegerfriedhof.

Jeden z zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych z I wojny światowej w miejscowości Róża, gmina Czarna, powiat dębicki. V Okręg Pilzno. Projektował Gustav Rossmann. Obiekt o powierzchni 279 m z frontową częścią położoną na sztucznie utworzonej skarpie, ogrodzony drewnianym płotem z także drewnianą balustradą pomiędzy betonowymi słupkami. Pośrodku każdego przęsła oraz furty motyw równoramiennego krzyża. Wejście charakterystyczne, na betonowych słupach kalenicowy dach, który wieńczy mały krzyż. Do wejścia prowadzą betonowe schody.

W osi wejścia, w tylnej części cmentarza na cokole z kamiennych bloków drewniany krzyż z stylizowaną metalową glorią nakryty drewnianym łamanym daszkiem. Pierwotnie na skrzyżowaniu ramion umieszczony był medalion z płaskorzeźbą głowy Chrystusa w cierniowej koronie, sam krzyż był prawdopodobnie wyższy niż obecny po rekonstrukcji. Na kamiennym cokole w płycinie współczesna tablica z inskrypcją.

W przedniej części cmentarza 5 grobów zbiorowych rozmieszczonych symetrycznie, po dwa po bokach i jeden pośrodku. Na nich duże drewniane krzyże kryte łamanym daszkiem, podobne do tych na cmentarzu nr 230 w Dęborzynie. W tylnej części cmentarza 29 grobów pojedynczych połączonych po cztery oraz jedna grupa składająca się z pięciu pochówków, pierwotnie ukształtowane w rabaty i ułożone na kształt podkowy z trzech stron ogrodzenia. Zarysy mogił dziś zupełnie nieczytelne. Na każdej „zgrupowanej” mogile nagrobki w postaci żeliwnych krzyży umieszczonych na betonowych cokołach. Obecnie po remoncie ustawiono 6 małych nagrobków co nie zgadza się z planem u J.Drogomira, na którym grup pojedynczych mogił widnieje 7. Na wszystkich nagrobkach umieszczono metalowe tabliczki inskrypcyjne, odbiegają jednak one znacznie stylistyką od tych z epoki. Także ich treść w znacznej części nie pokrywa się ze wspomnianymi planami. Nie wiem, czy wynika to z niedopatrzenia czy istnieją jakieś nowe ustalenia.

Na cmentarzu tym pochowano 7(?) żołnierzy armii austro-węgierskiej z:

– T.K.J.R. 4 – elitarny 4. Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich (4. Regiment der Tiroler Kaiserjäger)
– I.R. 28 – 28. pułku piechoty (Böhmisches Infanterieregiment Nr. 28) w którego skład wchodzili głównie Czesi

46(?) żołnierzy armii niemieckiej z 217. i 218. pruskich rezerwowych pułków piechoty oraz 9(?) rosyjskiej. Dane te są jednak niepełne.[1]

Deutsch: Soldatenfriedhof  aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 241 Róża, V Bezirk Pilzno, in der Nähe von Dębica, West-Galizien, Polen. Begraben: 7.(?) Krieger der Osterreichisch-Ungarischen Armee, 46.(?) Krieger der Deutschen Armee und 9.(?) Krieger der Russischen Armee – unvollständige Daten. Entwurf Gustav Rossmann.

Pozostałe cmentarze z I wojny światowej w gminie Czarna:
Czarna cmentarz wojenny nr 240
Stara Jastrząbka cmentarz wojenny nr 243

[1] J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 2, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005. s. 414 – 415

 

 

Podobne wpisy

Męcina Wielka cmentarz wojenny nr 81 Męcina Wielka – cmentarz wojenny nr 81 z I wojny światowej, III Okręg Gorlice. Położony tuż przy granicy z Męciną Małą na niewielkim wzgórku przy dro...
Grab cmentarz wojenny nr 4 – Kriegerfriedhof. Grab - cmentarz wojenny nr 4 z I wojny światowej,  jeden z najpiękniejszych i najbardziej nastrojowych nie tylko w Beskidzie Niskim ale w ogóle z...
Brzostek cmentarz nr 225 – Kriegerfriedhof. Brzostek - cmentarz nr 225, V Okręg Pilzno w formie grobu masowego. Położony przy cmentarzu parafialnym na lewo przed wejściem za podobnym do niego cm...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *