Tuchów – Garbek (Ogonówka) cmentarz wojenny nr 158

Tuchów – cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 158 w ewidencji austriackiej zwany Garbek lub Ogonówka, a obecnie czasami Meszna Opacka, VI Okręg Tarnów. Położony na wzgórzu przy drodze Tuchów – Meszna Opacka na skraju Księżego Lasu. Figuruje w rejestrze zabytków: nr rej. A-467/M z 16.04.2009. Projektował Heinrich Scholz. Pow. 278 m kw.

Założony na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Pierwotnie ogrodzony kamiennymi słupami i drewnianymi sztachetami, a obecnie słupami betonowymi połączonymi drewnianym płotem odmiennym od pierwotnego. Wejście od strony południowo- wschodniej zamknięte drewnianą furtką, a pierwotnie kamienną, półkoliście sklepioną bramką. Główny element stanowi duży drewniany krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa, nakryty dwuspadowym daszkiem o ząbkowanej dolnej krawędzi. Groby rozmieszczone niesymetrycznie w zespołach ujętych

w betonowe obramowanie, głównie wzdłuż ogrodzenia oraz jeden zespół pośrodku cmentarza. Nagrobki w formie zwężających się ku górze betonowych steli o profilowanych bocznych krawędziach, zwieńczonych małymi żeliwnymi krzyżami maltańskimi lub dwuramiennymi. W środku znajduje się mogiła z trzema innego rodzaju betonowymi cokołami, na których zamontowano większe krzyże; dwa z nich to stylizowane krzyże łacińskie z datą 1915, trzeci to prosty krzyż dwuramienny z płaskownika.

W trzech mogiłach zbiorowych i 27 pojedynczych pochowano 37 poległych; 27 armii austro – węgierskiej, w tym 7 Polaków z 1 i 5 pułku piechoty Legionów,  pozostali dwaj zidentyfikowani żołnierze austriaccy  pochodzili z 30. „lwowskiego” pułku piechoty oraz 10 żołnierzy armii rosyjskiej. Polscy legioniści to: Rafał Wojtych „Kerim”, Franciszek Petryszyn, Walenty Marcak (Marczak?), Michał Gutowski, Józef Wójcikiewicz, Szczepan Iwulski, Stanisław Sarna (Sarwa?). Prawdopodobnie jeszcze jeden poległy to niezidentyfikowany polski legionista. Polegli oni w Bitwie pod Łowczówkiem w dniach 22 – 25 grudnia 1914 r.

 

Deutsch: Kriegerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 158 Tuchów – Garbek (Ogonówka, Meszna Opacka), West-Galizien, Polen. Begraben: 27. Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee und 10. Krieger der Russischen Armee. Entwurf: Heinrich Scholz.

Korzystałem z : Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 2, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005., Oktawian Duda Cmentarz I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, muzeumpilsudski.pl

Mirosław Bystrek

P.S.

W nawiasach podałem także możliwe wersje nazwisk, z którymi spotkałem się na stronie muzeumpilsudski.pl. Warto zaznaczyć, że błędy w pisowni imion, a szczególnie nazwisk, zdarzały się często na wszystkich etapach ewidencjonowania i z różnych powodów.
Wiosenne zdjęcia wykonałem w 2013 r. a zimowe w styczniu 2017 r. Do celów wydawniczych posiadam więcej niepublikowanych tu fotografii.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry