Tuchów – Garbek (Ogonówka) cmentarz wojenny nr 158

Tuchów – cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 158 w ewidencji austriackiej zwany Garbek lub Ogonówka, a obecnie czasami Meszna Opacka, VI Okręg Tarnów. Położony na wzgórzu przy drodze Tuchów – Meszna Opacka na skraju Księżego Lasu. Figuruje w rejestrze zabytków: nr rej. A-467/M z 16.04.2009. Projektował Heinrich Scholz. Pow. 278 m kw.

Założony na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Pierwotnie ogrodzony kamiennymi słupami i drewnianymi sztachetami, a obecnie słupami betonowymi połączonymi drewnianym płotem odmiennym od pierwotnego. Wejście od strony południowo- wschodniej zamknięte drewnianą furtką, a pierwotnie kamienną, półkoliście sklepioną bramką. Główny element stanowi duży drewniany krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa, nakryty dwuspadowym daszkiem o ząbkowanej dolnej krawędzi. Groby rozmieszczone niesymetrycznie w zespołach ujętych

w betonowe obramowanie, głównie wzdłuż ogrodzenia oraz jeden zespół pośrodku cmentarza. Nagrobki w formie zwężających się ku górze betonowych steli o profilowanych bocznych krawędziach, zwieńczonych małymi żeliwnymi krzyżami maltańskimi lub dwuramiennymi. W środku znajduje się mogiła z trzema innego rodzaju betonowymi cokołami, na których zamontowano większe krzyże; dwa z nich to stylizowane krzyże łacińskie z datą 1915, trzeci to prosty krzyż dwuramienny z płaskownika.

W trzech mogiłach zbiorowych i 27 pojedynczych pochowano 37 poległych; 27 armii austro – węgierskiej, w tym 7 Polaków z 1 i 5 pułku piechoty Legionów,  pozostali dwaj zidentyfikowani żołnierze austriaccy  pochodzili z 30. „lwowskiego” pułku piechoty oraz 10 żołnierzy armii rosyjskiej. Polscy legioniści to: Rafał Wojtych „Kerim”, Franciszek Petryszyn, Walenty Marcak (Marczak?), Michał Gutowski, Józef Wójcikiewicz, Szczepan Iwulski, Stanisław Sarna (Sarwa?). Prawdopodobnie jeszcze jeden poległy to niezidentyfikowany polski legionista. Polegli oni w Bitwie pod Łowczówkiem w dniach 22 – 25 grudnia 1914 r.

 

Deutsch: Kriegerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 158 Tuchów – Garbek (Ogonówka, Meszna Opacka), West-Galizien, Polen. Begraben: 27. Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee und 10. Krieger der Russischen Armee. Entwurf: Heinrich Scholz.

Korzystałem z : Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 2, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005., Oktawian Duda Cmentarz I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, muzeumpilsudski.pl

Mirosław Bystrek

P.S.

W nawiasach podałem także możliwe wersje nazwisk, z którymi spotkałem się na stronie muzeumpilsudski.pl. Warto zaznaczyć, że błędy w pisowni imion, a szczególnie nazwisk, zdarzały się często na wszystkich etapach ewidencjonowania i z różnych powodów.
Wiosenne zdjęcia wykonałem w 2013 r. a zimowe w styczniu 2017 r. Do celów wydawniczych posiadam więcej niepublikowanych tu fotografii.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Przewiń do góry