Ożenna cmentarz nr 1

Ożenna cmentarz wojenny nr 1.

Ożenna – cmentarz a właściwie mogiła grób zbiorowy nr 1 położony pod szczytem Czeremchy na wysokości ok 610 m n.p. m. w pobliżu granicy ze Słowacją, Beskid Niski, Okręg I Żmigród, projektował Dušan Jurkovič. Grób w kształcie kurhanu na planie kwadratu. Skarpy kurhanu z kamienia łamanego, na przedniej ścianie tablica z inskrypcją: „AUF DEM FELDE DER EHNE GEFALLENE 150 RUSSISCHE KRIEGER” co znaczy: „PADŁO NA POLU CHWAŁY 150 ROSYJSKICH ŻOŁNIERZY”. Całość zwieńczona kamiennym krzyżem dwuramiennym.

Do niedawna mogiła w dużym stopniu zniszczona, podczas remontu w 2011 r. sfinansowanego przez Wojewodę odtworzono pierwotny wygląd z wykorzystaniem  zachowanej oryginalnej tablicy inskrypcyjnej.

Pochowani tu bezimienni żołnierze w liczbie 150 zginęli w walkach o przełęcz w Ożennej 27 listopada 1914 r.

W odległości ok. 50 m znajduje się bliźniaczo podobny cmentarz nr 2. Przyznam, że napotkałem problem z numeracją tych cmentarzy. O. Duda[1] podobnie jak większość autorów publikacji w internecie numeruje obydwie mogiły zamiennie, ja postanowiłem trzymać się  numeracji przyjętej przez J. Drogomira.

Dojście do cmentarzy trudne do odnalezienia. Szedłem łąkami po lewej stronie (z prawej pasło się akurat stado bydła) potoku spływającego z Czeremchy aż do granicy lasu. Nieco w jego głąb znajdziemy obydwa cmentarze leżące jak się wydaje po dwu stronach linii przedłużającej potok (jego źródło leży nieco niżej).

Deutsch: Kriegerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 1 in Ożenna, I Kreis Żmigród, Westgalizien, Polen.  Begraben 150. Krieger der  Russischen Armee. Entwurf Dušan Jurkovič.

Русский: Воинское кладбище № 1 — Оженна в Округе I Жмигруд по проекту словацкого архитектора Душана Юрковича. Кладбище входит в группу Западногалицийских воинских захоронений времён Первой мировой войны. Кладбище состоит из одной братской могилы, в которой были похоронены 150 военнослужащих Российской армии, погибших 21 ноября 1914 года.

[1] Oktawian Duda, Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji zachodniej, Warszawa 1995, s. 107
[2] Jerzy Drogomir: Polegli w Galicji Zachodniej 1914—1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie tom I, 1999, s. 205. ISBN 83-85988-26-2.

Mirosław Bystrek

 

 

You may also like

2 komentarze do “Ożenna cmentarz wojenny nr 1.”

  1. Strona inter. podaje prawidłową numerację. Tam gdzie inskrypcja mówi o 150 poległych żołnierzy tj. cmentarz nr 1 a tam gdzie pisze 130 poległych żołnierzy to cmentarz nr 2 (na podstawie Archiwum Narodowego w Krakowie)

  2. Wg. drugiej książki J. Drogomira „Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915”, autor wyraźnie podkreśla, że wokół numeracji cmentarzy w Ożennej narastało wiele nieścisłości. Stwierdza potem, na podstawie własnych badań, iż numeracja poprawna to:
    Nr 1 – 130 poległych
    Nr 2 – 150 poległych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Przewiń do góry