Łęka Siedlecka cmentarz

Łęka Siedlecka cmentarz wojenny nr 210

Łęka Siedlecka – cmentarz wojenny nr 210 z I wojny światowej. Gmina Radłów, woj. małopolskie. Okręg VIII Brzesko wg nomenklatury austriackiej. Położony po lewej stronie drogi Radłów – Siedlec. Powierzchnia 385 m2. Projektował prawdopodobnie Robert Motka[1].

Założenie na planie prostokąta. Ogrodzenie stanowią słupami z betonowych bloczków połączonych parami metalowych poręczy dodatkowo wspartych metalowymi słupkami. Wejście na osi zamknięte jednoskrzydłową furtką żelazną z motywem krzyża. Element centralny stanowi posadowiony na dwustopniowym betonowym postumencie wysoki krzyż łaciński z podwójnych prętów z geometryczną glorią, na ramionach półkoliste zadaszenie z i linii na przemian wklęsło – wypukłej. Pomnik bez inskrypcji. Cmentarz zabytkowy – nr rej. A-341 z 22.10.1991.

Groby rozmieszczone symetrycznie, w rzędach prostopadłych do osi założenia. Nagrobki w formie betonowych arkad na dwustopniowych posadach, w prześwicie betonowe krzyże jedno i dwuramienne, pod nimi emaliowane tabliczki memoratywne oraz małe żeliwne krzyże typu „austriackiego” na betonowym postumencie.
W 6 grobach zbiorowych pochowano łącznie 44 żołnierzy – 26. armii austriackiej (15 znanych z nazwiska oraz przynależności pułkowej) i 18. Rosyjskiej. Wszyscy zginęli w grudniu 1914 r.[2]

Zidentyfikowani żołnierze austriaccy w większości przynależeli do:
– F.J.B. 18 – k.u.k. Feldjägerbataillon Nr. 18, którego narodowość stanowili: 59% Rusini (co ma odzwierciedlenie w imionach i nazwiskach poległych), 31% Polacy, oraz inni. Okręg uzupełnień: Lwów, garnizon: Trient
oraz
– F.J.B. 16 k.u.k. Schlesisches Feldjägerbataillon Nr. 16, 1 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich (niem. 1. Regiment der Tiroler Kaiserjäger)
– elitarny pułk piechoty Armii Austro-Węgier, Kaiserjäger imienia 1848 Kaiser Franz Joseph. Okręg uzupełnień – Innsbruck,
– F.J.B. 13 – k.u.k. Galizisches Feldjägerbataillon Nr. 13, (głównie Polacy oraz Rusini)

Cmentarz w niezłym stanie, jedynie tabliczki imienne nieczytelne. Klimatu niewątpliwie dodają stare drzewa.

Deutsch: Kriegerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 210 Łęka Siedlecka, VIII Bezirk Brzesko, West-Galizien, Polen. Begraben: 26. Krieger der Osterreichisch-Ungarischen Armee und 18. Krieger der Russischen Armee.

[1]Mirosław Łopata: www.cmentarze.gorlice.net.pl
[2]J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 2, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.

Podobne wpisy

Róża – cmentarz wojenny nr 241 – Kriegerfriedhof. Jeden z zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych z I wojny światowej w miejscowości Róża, gmina Czarna, powiat dębicki. V Okręg Pilzno. Projektował G...
Zdynia cmentarz nr 52 – Kriegerfriedhof. Zdynia - cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 52, I Okręg Nowy Żmigród położony jest przy miejscowym cmentarzu parafialnym, przy drodze prowadzącej...
Bieździedza cmentarz wojenny nr 40 – Kriegerfriedhof. Bieździedza - cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 40, Okręg II Jasło. Dziś gmina Kołaczyce, powiat jasielski. Projektował Johann Jäger. Znajduje s...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *