Łęka Siedlecka cmentarz

Łęka Siedlecka cmentarz wojenny nr 210

Łęka Siedlecka – cmentarz wojenny nr 210 z I wojny światowej. Gmina Radłów, woj. małopolskie. Okręg VIII Brzesko wg nomenklatury austriackiej. Położony po lewej stronie drogi Radłów – Siedlec. Powierzchnia 385 m2. Projektował prawdopodobnie Robert Motka[1].

Założenie na planie prostokąta. Ogrodzenie stanowią słupami z betonowych bloczków połączonych parami metalowych poręczy dodatkowo wspartych metalowymi słupkami. Wejście na osi zamknięte jednoskrzydłową furtką żelazną z motywem krzyża. Element centralny stanowi posadowiony na dwustopniowym betonowym postumencie wysoki krzyż łaciński z podwójnych prętów z geometryczną glorią, na ramionach półkoliste zadaszenie z i linii na przemian wklęsło – wypukłej. Pomnik bez inskrypcji. Cmentarz zabytkowy – nr rej. A-341 z 22.10.1991.

Groby rozmieszczone symetrycznie, w rzędach prostopadłych do osi założenia. Nagrobki w formie betonowych arkad na dwustopniowych posadach, w prześwicie betonowe krzyże jedno i dwuramienne, pod nimi emaliowane tabliczki memoratywne oraz małe żeliwne krzyże typu „austriackiego” na betonowym postumencie.
W 6 grobach zbiorowych pochowano łącznie 44 żołnierzy – 26. armii austriackiej (15 znanych z nazwiska oraz przynależności pułkowej) i 18. Rosyjskiej. Wszyscy zginęli w grudniu 1914 r.[2]

Zidentyfikowani żołnierze austriaccy w większości przynależeli do:
– F.J.B. 18 – k.u.k. Feldjägerbataillon Nr. 18, którego narodowość stanowili: 59% Rusini (co ma odzwierciedlenie w imionach i nazwiskach poległych), 31% Polacy, oraz inni. Okręg uzupełnień: Lwów, garnizon: Trient
oraz
– F.J.B. 16 k.u.k. Schlesisches Feldjägerbataillon Nr. 16, 1 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich (niem. 1. Regiment der Tiroler Kaiserjäger)
– elitarny pułk piechoty Armii Austro-Węgier, Kaiserjäger imienia 1848 Kaiser Franz Joseph. Okręg uzupełnień – Innsbruck,
– F.J.B. 13 – k.u.k. Galizisches Feldjägerbataillon Nr. 13, (głównie Polacy oraz Rusini)

Cmentarz w niezłym stanie, jedynie tabliczki imienne nieczytelne. Klimatu niewątpliwie dodają stare drzewa.

Deutsch: Kriegerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 210 Łęka Siedlecka, VIII Bezirk Brzesko, West-Galizien, Polen. Begraben: 26. Krieger der Osterreichisch-Ungarischen Armee und 18. Krieger der Russischen Armee.

[1]Mirosław Łopata: www.cmentarze.gorlice.net.pl
[2]J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 2, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Przewiń do góry