Piotrkowice – Zabłędza cmentarz wojenny nr 174.

Zabytkowy cmentarz wojenny nr 174 z I wojny światowej we wsi Zabłędza, gmina Tuchów, powiat tarnowski. Przynależy do VI Okręgu Tarnów. Często nazywany od sąsiedniej miejscowości Piotrkowice. Położony tuż przy trasie Tarnów – Tuchów, poniżej szosy wśród drzew. Cmentarz mimo, że przeznaczony wyłącznie dla żołnierzy wrogiej armii to zbudowany dość solidnie i z całkiem interesującą oprawą architektoniczną. Projektował Heinrich Scholz.

Niewielka nekropolia o powierzchni 134 m² ogrodzona kamiennym murem dostosowanym uskokami do spadku terenu, centralny element wystroju stanowi wysoki betonowy pomnik w kształcie steli u góry w kształcie trójkąta ze ściętym wierzchołkiem z nałożonym nań żeliwnym krzyżem dwuramiennym. Przed pomnikiem grób masowy z 12 poległymi. Po bokach wzdłuż ogrodzenia po 6 mogił, dwie z nich to groby zbiorowe. W drugiej po lewej stronie od wejścia pochowano 7 żołnierzy, w drugiej po prawej stronie 6. Łącznie w 3. grobach masowych i 10. pojedynczych pochowanych jest 35 żołnierzy armii rosyjskiej¹ poległych w grudniu 1914 i styczniu 1915².

Na mogiłach niewielkie stele z małymi krzyżami dwuramiennymi.Zagadkę stanowią jednak dwa krzyże typu „austriackiego”, oryginalne jeszcze tabliczki znajdujące się na cokole nagrobka jednoznacznie wskazują, że pochowani tu są żołnierze rosyjscy.

Po stanie cmentarza można domyślać się, że był on już w przeszłości remontowany, obawy budzi jednak stan muru wykonanego z nietrwałego piaskowca, który obecnie rozsypuje się, duże jego kawałki odpadają. Na nagrobkach brak dwóch krzyży żeliwnych.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-403 z 02.09.1997.

Deutsch: Kriegerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 174 Piotrkowice – Zabłędza, VI Kreis Tarnów, in der Nähe von Tarnów, Polen. Begraben: 35 Krieger der Russischen Armee. Entwurf Heinrich Scholz.

Воинское кладбище № 174. Кладбище входит в группу Западногалицийских воинских захоронений времён Первой мировой войны. На кладбище похоронены 35 русских солдат павших 1914 и 1915 года.

Mirosław Bystrek

¹wg J.Drogomir Polegli…, t. 2, s. 166
²wg O.Duda Cmentarze I wojny… s. 247-248

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Przewiń do góry