Szczucin cmentarz żydowski

Szczucin – cmentarz żydowski (kirkut) – jewish old cemetery.

15 września 2013 | Brak komentarzy

Cmentarz żydowski w Szczucinie został założony w XIX w. Choć porośnięty lasem łatwo do niego trafić, znajduje się po prawej stronie szosy jadąc z Tarnowa tuż przed Muzeum Drogownictwa przy wjeździe do miasta. Na obszarze ok. 0,4 ha zachowało się kilkadziesiąt nagrobków w formie macew wykonanych najczęściej z piaskowca. Zwraca uwagą duży poziom artystyczny wykończenia…