Dębica stary cmentarz parafialny.

31 października 2013 | Brak komentarzy

Stary cmentarz parafialny w Dębicy  powstał na początku XIX w, zapewne w następstwie  rozporządzenia cesarza Józefa II z 4 lutego 1784 r. zakazującego grzebania zmarłych na cmentarzach przykościelnych. Nad całym cmentarzem dominuje wzniesiona koło 1880 r. neogotycka kaplica Raczyńskich. Jest to budowla z dwoma ryzalitami po bokach, wieńczy ją wysoka, ażurowa wykonana z kamienia wieżyczka…