Ożenna cmentarz wojenny nr 2.

Ożenna – cmentarz a właściwie mogiła grób zbiorowy nr 2 położony pod szczytem Czeremchy na wysokości ok 610 m n.p. m. w pobliżu granicy ze Słowacją, Beskid Niski, Okręg I Żmigród, projektował Dušan Jurkovič. Grób w kształcie kurhanu na planie kwadratu. Skarpy kurhanu – kopca z kamienia łamanego, na przedniej ścianie tablica z inskrypcją: “AUF DEM FELDE DER EHNE GEFALLENE 130 RUSSISCHE KRIEGER” co znaczy: “PADŁO NA POLU CHWAŁY 130 ROSYJSKICH ŻOŁNIERZY”. Całość wieńczy kamienny krzyż dwuramienny, nawiązujący do krzyża prawosławnego.

Do niedawna mogiła prawie całkiem zniszczona, niewielki kopczyk ogrodzony żerdziami. Podczas remontu w 2011 r., sfinansowanego przez Wojewodę, odtworzono pierwotny wygląd z wykorzystaniem  zachowanej oryginalnej tablicy inskrypcyjnej.

Pochowani tu żołnierze rosyjscy w liczbie 130 zginęli w walkach o przełęcz w Ożennej 27 listopada 1914 r.[1] Tylko jeden jest znany z nazwiska – niejaki Elias Czewsky.

W odległości kilkudziesięciu metrów znajduje się podobny cmentarz nr 1. W moich wpisach zastosowałem numerację odmienną (cmentarze 1 i 2) niż większość autorów artykułów w internecie a także O. Duda[1]; przyjąłem numerację J. Drogomira.[2]

Dojście do cmentarzy trudne do odnalezienia. Szedłem łąkami po lewej stronie (z prawej pasło się akurat stado rogatego bydła) potoku spływającego z Czeremchy aż do granicy lasu. Nieco w jego głębi znajdziemy obydwa cmentarze leżące niejako na przedłużeniu potoku (jego źródło leży nieco niżej). Myślę jednak, że łatwiej będzie trafić idąc prawą stroną potoku.

Deutsch: Kriegerfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg Nr. 2 in Ożenna, I Kreis Żmigród, Westgalizien, Polen.  Begraben 130. Krieger der  Russischen Armee. Entwurf Dušan Jurkovič.

Русский: Воинское кладбище № 2 — Оженна в Округе I Жмигруд по проекту словацкого архитектора Душана Юрковича. Кладбище входит в группу Западногалицийских воинских захоронений времён Первой мировой войны. Кладбище состоит из одной братской могилы, в которой были похоронены 130 военнослужащих Российской армии, погибших 21 ноября 1914 года.

[1] Oktawian Duda, Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji zachodniej, Warszawa 1995, s. 107
[2] Jerzy Drogomir: Polegli w Galicji Zachodniej 1914—1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie tom I, 1999, s. 206. ISBN 83-85988-26-2.

Mirosław Bystrek

Podobne wpisy

Ożenna cmentarz wojenny nr 1. Ożenna - cmentarz a właściwie mogiła grób zbiorowy nr 1 położony pod szczytem Czeremchy na wysokości ok 610 m n.p. m. w pobliżu granicy ze Słowacją, B...
Zdynia cmentarz nr 52 – Kriegerfriedhof. Zdynia - cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 52, I Okręg Nowy Żmigród położony jest przy miejscowym cmentarzu parafialnym, przy drodze prowadzącej...
Grab cmentarz wojenny nr 4 – Kriegerfriedhof. Grab - cmentarz wojenny nr 4 z I wojny światowej,  jeden z najpiękniejszych i najbardziej nastrojowych nie tylko w Beskidzie Niskim ale w ogóle z...
Małastów (Kornuta) cmentarz wojenny nr 65 – Kriegerfriedhof. Małastów - wieś w Beskidzie Niskim, w gminie Sękowa, powiat gorlicki. Jeden z dwóch cmentarzy wojennych z I wojny światowej w tej miejscowości. Oznacz...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *